top of page

Ekspertyzy budowlane -realizacje

 • ekspertyza dotycząca określenia nośności dachu hali produkcyjnej w zakładzie Coveris Rigid Polska sp. z.o.o. w Skierniewicach. Dach wykonany w postaci stalowej, strukturalnej konstrukcji prętowej typu „Mostostal” na siatce słupów 12x18m. Zakres pracy obejmował inwentaryzację obciążeń oraz numeryczne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe

 • ekspertyza dotycząca określenia przyczyny uszkodzeń stropu nad piwnicą w bibliotece Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu  Łódzkiego

 • ekspertyza kablobetonowych dźwigarów sprężonych o rozpiętości 30m, wzmocnionych przez dodatkowe sprężenie zewnętrze w zakładach Przemysłu Filcowego FILTEX S.A. w Łodzi

 • ekspertyza konstrukcji dwóch zbiorników na ścieki, wchodzących w skład oczyszczalni ścieków w Bełchatowie. Zbiorniki cylindryczne o konstrukcji żelbetowej, o średnicy 40m

 • ekspertyza stanu konstrukcji  zespołu budynków warsztatowych przy ul. Tanecznej w Warszawie

 • ekspertyza stanu technicznego  i określenie nośności stropu odcinkowego w budynku użyteczności publicznej w Zgierzu

 • ekspertyza stanu konstrukcji kopuły żelbetowej muszli koncertowej w Tomaszowie Mazowieckim

 •  ekspertyza nośności prefabrykowanych schodów żelbetowych w budynku przemysłowym w Strykowie, z wytycznymi wzmocnienia za pomocą taśm CFRP.

 •  ekspertyza nośności konstrukcji budynku mieszkalnego o konstrukcji murowano-drewnianej przy ul. Pryncypalnej w Łodzi, po uszkodzeniu ściany w wyniku uderzenia samochodu

 • ekspertyza budynków mieszkalnych i usługowych położonych wzdłuż ul. Retkińskiej w Łodzi w celu określenia możliwości wykonania głębokich wykopów pod sieć cieplną w bezpośrednim sąsiedztwie budynków

 •  ekspertyzy nośności i stanu konstrukcji budynków banku PKO W Tomaszowie Mazowieckim, Garwolinie i Sieradzu. Budynki o konstrukcji murowanej i żelbetowej – monolitycznej i prefabrykowanej.

 • ekspertyza nośności elementów konstrukcji budynku wysokościowego przy ul. Moniuszki w Warszawie. Zakres ekspertyzy obejmował określenie zbrojenia stropów i ścian oraz odwierty rdzeniowe próbek betonu ze stropów i ścian trzonu w celu określenia wytrzymałości betonu na ściskanie. 

 • ekspertyza konstrukcji stalowo-murowanej, budynku zabytkowego na terenie zakładów Polfa S.A. w Pabianicach

 • ekspertyza stanu konstrukcji trzech kamienic przy ul. Waliców w Warszawie. Kamienice o konstrukcji murowanej ze stropami drewnianymi i stalowo-murowanymi. Praca wykonana na zlecenie i we współpracy z pracownią projektową KiS Projekt.

 • ekspertyza techniczna budynku C2 Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej

 • ekspertyza stanu technicznego konstrukcji budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego Nr 2 w Radomsku. Budynek o konstrukcji murowanej z drewnianymi stropami i dachem o konstrukcji drewnianej. Zakres zlecenia obejmował rozpoznanie układu konstrukcyjnego, określenie stanu elementów konstrukcji i ich nośności.

bottom of page