top of page

Projekty konstrukcji budowlanych - realizacje

 • projekt wykonawczy fundamentów słupów linii elektroenergetycznej , wykonany dla biura projektowego ISPOL -PROJEKT

 • projekt wykonawczy konstrukcji żelbetowej Pawilonu Południowego w ramach kompleksu Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej. Praca wykonana w ramach podwykonawstwa dla biura Buro Happold Polska z siedzibą w Warszawie. Budynek o konstrukcji żelbetowej, monolitycznej przekryty stalowym dachem. Powierzchnia całkowita 12 948m2. Architektura: WXCA Group Sp. z o.o.

 • projekt naprawy izolacji ścian fundamentowych oraz izolacji i warstw wykończeniowych tarasów budynków mieszkalnych przy ul. Kolejowej w Konstantynowie Łódzkim. 

 • projekt budowlany i wykonawczy kompleksu budynków biurowo-usługowych Textorial Park Office. Inwestor: St. Paul’s Developments Polska. Architektura: Horizone Studio Sp. j.  Konstrukcja żelbetowa monolityczna. Konstrukcja budynków zabytkowych murowana. Powierzchnia użytkowa 33 000m2. Kompleks obejmuje dwa zabytkowe budynki murowane (dawne magazyny bawełny) zaadoptowane do funkcji biurowo-usługowej, nowy budynek czterokondygnacyjny o funkcji biurowej oraz parking podziemny pod całą powierzchnią działki.

 • projekt budowlany adaptacji trzykondygnacyjnego budynku zabytkowego o konstrukcji murowanej dla potrzeb siedziby Orkiestry Sinfonia Varsovia przy ul. Grochowskiej w Warszawie. Praca wykonana w ramach podwykonawstwa dla biura Buro Happold Polska z siedzibą w Warszawie.

 • obliczenia statyczno-wytrzymałościowe do projektu budowlanego dwupoziomowego parkingu podziemnego w ramach kompleksu Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej. Praca wykonana w ramach podwykonawstwa dla biura Buro Happold Polska z siedzibą w Warszawie. Parking o konstrukcji żelbetowej, monolitycznej, płytowo-słupowej. Wymiary zewnętrzne budowli 120x180m. 

 • projekt wykonawczy konstrukcji żelbetowych studni kanalizacyjnych i komór wodociągowych, wraz
  z zabezpieczeniem wykopu, w ramach budowy odcinka zachodniego drugiej linii metra w Warszawie. Studnie kanalizacyjne i komory wodociągowe o konstrukcji żelbetowej monolitycznej i częściowo prefabrykowanej. Głębokość posadowienia od 5m do 10m poniżej poziomu terenu.

 • projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji stacji serwisowej agregatów chłodniczych montowanych na pojazdach samochodowych z myjnią i okręgową stacją kontroli pojazdów w Głuchowie k/Poznania. Budynek o konstrukcji stalowej i tradycyjnej. Powierzchnia użytkowa 2340m2. Architektura: Autorska Pracownia Architektoniczna „Masterprojekt” 

 • projekt budowlany konstrukcji budynku usługowego o konstrukcji tradycyjnej w Aleksandrowie Łódzkim. Powierzchnia użytkowa 2053m2. Architektura: Autorska Pracownia Architektoniczna „Masterprojekt” 

 •  projekt budowlany konstrukcji pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Wydawniczej w Łodzi. Budynek o konstrukcji żelbetowej, prefabrykowanej. Powierzchnia całkowita ok. 1960m2. Architektura: Autorska Pracownia Architektoniczna „Masterprojekt” 

 • obliczenia i rysunki do projektu wykonawczego konstrukcji żelbetowych budynku biurowo-usługowego „Ethos” w Warszawie. Praca wykonana w ramach podwykonawstwa dla biura Buro Happold Polska z siedzibą w Warszawie. Przebudowa budynku o konstrukcji żelbetowej, monolitycznej obejmowała wykonanie nowego stropu żelbetowego na istniejących słupach, wykonanie nowych ścian i przeprojektowanie istniejących, przeprojektowanie szybów windowych i wykonanie nowych odcinków stropów. 

 • projekt budowlany i wykonawczy budynku mieszkalnego o konstrukcji żelbetowo-drewnianej przy ul. Kołodziejskiej w Łodzi. Budynek siedmiokondygnacyjny o dwóch dolnych kondygnacjach żelbetowych oraz pięciu górnych kondygnacjach o konstrukcji szkieletowej, drewnianej z żelbetowym trzonem usztywniającym. Projekt konstrukcji drewnianej we współpracy z firmą RD Rymarov s.r.o z Czech. Architektura: Olenderek & Olenderek Architekci Łódź.

 • obliczenia i rysunki do projektu wykonawczego zespołu hal magazynowych zakładów Michelin w Olsztynie. Praca wykonana w ramach podwykonawstwa dla pracowni projektowej KiS Projekt z Warszawy.
  W skład zespołu wchodzą dwa budynki halowe o konstrukcji żelbetowej, prefabrykowanej z dachem o konstrukcji sprężonej oraz budynek biurowo-socjalny o konstrukcji tradycyjnej. Powierzchnia całkowita ok. 20 740m2. Architektura: Grupa Egis – Poland.

 • projekt wykonawczy konstrukcji wewnętrznych dworca kolejowego Nowa Łódź Fabryczna w Łodzi. Praca wykonywana w ramach podwykonawstwa dla SYSTRA S.A. Oddział w Polsce. Zakres prac obejmował projekty konstrukcji żelbetowych klatek schodowych i szybów windowych, schodów otwartych prowadzących na perony, pomieszczeń technicznych i kas, replik starego budynku dworca oraz stropów międzykondygnacyjnych nad parkingiem podziemnym.

 • projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji budynku biurowego firmy Ericpol (obecnie Ericsson) przy
  ul. Sienkiewicza w Łodzi. Budynek o konstrukcji żelbetowej, monolitycznej. Cztery kondygnacje nadziemne i garaż podziemny wykonany w obudowie ze ściany szczelinowej. W budynku zastosowano beton architektoniczny oraz system stropów termoaktywnych TABS. Powierzchnia netto 11 500m2. Architektura: Horizone Studio Sp. j. Budynek uzyskał w 2015 roku nagrodę SARP w kategorii obiekt użyteczności publicznej  – budynek biurowy oraz  wyróżnienie w konkursie Brick Award 2015, a także został wymieniony przez ProperyDesign.pl wśród "TOP 10 biurowców"

 • projekt budowlany i wykonawczy przebudowy zabytkowych budynków magazynowych kazamat na usługowe w ramach kompleksu Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej. Praca wykonana w ramach podwykonawstwa dla biura Buro Happold Polska z siedzibą w Warszawie. Budynki o konstrukcji murowanej, stanowiące ciąg sklepień kolebkowych, obsypane gruntem. Architektura: WXCA group Sp. z o.o.

 • projekt  wzmocnienia za pomocą taśm CFRP konstrukcji stropu żelbetowego nad piwnicą pod agregatem prądotwórczym w budynku elektrociepłowni EC-1 w Łodzi

 • projekty budowlane konstrukcji dla przebudowy zabytkowych budynków starej prochowni i magazynu na budynki usługowe w ramach kompleksu Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej. Praca wykonana w ramach podwykonawstwa dla biura Buro Happold Polska z siedzibą w Warszawie. Budynki o konstrukcji murowanej, masywnej, ze sklepieniami kolebkowymi. Łączna pow, użytkowa ok. 1000m2.  Architektura: WXCA group Sp. z o.o.

 • projekt budowlany i wykonawczy przebudowy hali oddziału narzędziowni na terenie WZM w Siemianowicach Śląskich na myjnię ,wiatę i warsztat. wraz z projektem rozbiórki w/w hali w obrysie projektowanej konstrukcji. Zlecenie obejmowało ekspertyzę hali o konstrukcji murowanej z drewnianym dachem, projekt rozbiórki wymienionej hali oraz projekt nowych budynków o konstrukcji murowano-żelbetowej i stalowej. Powierzchnia zabudowy kompleksu budynków ok. 800m2.

 • projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji tarasu widokowego i naprawy elewacji na wieży zabytkowego kościoła pw. Św. Katarzyny w Zgierzu oraz ekspertyza konstrukcji wieży. Wieża o konstrukcji murowanej, ze stalową iglicą. Całkowita wysokość wieży – ok. 64m. Zakres zlecenia obejmował ekspertyzę nośności konstrukcji, ekspertyzę elewacji (przy wykorzystaniu metod alpinistycznych), inwentaryzację geometryczną (przy wykorzystaniu geodezyjnego skaningu laserowego) oraz projekt tarasu widokowego, przebudowy konstrukcji stalowej dzwonnicy i naprawy elewacji z cegły klinkierowej.

 • projekty budowlane i wykonawcze budynków wchodzących w skład Obwodu Utrzymania Autostrady „Pruszków” przy autostradzie A2. Projekt obejmował konstrukcję budynków i budowli biurowych, magazynowych i warsztatowych o konstrukcji murowanej , żelbetowej i stalowej. Łączna pow. zabudowy ok. 3000m2. Architektura: PLUSART Architekci.

 • projekt budowlany i wykonawczy  konstrukcji budynku biurowo-magazynowo-usługowego przy
  ul. Karolewskiej w Łodzi. Budynek o konstrukcji żelbetowej, monolityczniej. Pow. użytkowa 5750m2. Architektura: Architektura: Olenderek & Olenderek Architekci Łódź.

bottom of page